Lektorid

Berth Sundström
Moderaator sissejuhatavas plokis

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, direktor

 

 

 


Tea Nõmmann
Pärastlõunane moderaator

Säästva Eesti Instituudi juhataja

 

 

 Jyri Arponen
Teema: Biomajanduse majanduslik kasu

Jyri Arponenil on 20-aastane kogemus ettevõtluse arendamises, turunduses ja rahanduses. Ta liitus Soome Innovatsioonifondi SITRAga 4 aastat tagasi ning tema igapäevaste tööülesannete fookus on kohalike firmade ühendamine ülemaailse turundusvõrguga ning nende “pudelikaelte” eemaldamine, mida firmad koostööd luues kogevad.

Jyri Arponeni teema räägib sellest, kuidas biomajandus ressursiringluse osana pakub tööstustele ja keskkonnale uusi tuluallikaid ja lisandväärtust. Uued ärimudelid on edasise edu jaoks võtmetähtsusega.


Mait Kriipsalu
Teema: Toidujäätmed: nuhtlus või arenguvõimalus?

Mait Kriipsalu on Eesti Maaülikooli professor, on veekaitse ja jäätmekäitlusega tegelenud üle 20 aasta.

Toidujäätmete hulga vähendamine on Euroopa Liidu jäätmekäitluses saamas üheks tähtsaimaks teemaks. Mait Kriipsalu vaatab oma ettekandes, miks see nii on, ning arutleb selle üle, mida annab ette võtta.

 


Sirpa Kurppa
Teemad: Miks biomajandus?
Toit versus energia: konkurents maa ressursile

Prof Sirpa Kurppa on ökoloogia ja toidutootmissüsteemide, sealhulgas taime- ja loomakasvatusest tekkiva keskkonnamõjude hindamise spetsialist.

 

 


Anne Luik
Teema: Põllumajanduslikud tootmisahelad ja võimalused

Maaülikooli emriitprofessor, ökoloogilise põllumjanduse ja loodushoidliku taimekaitse edendaja.


 


 


Ants Noot
Teema: Ärilisi võimalusi avav poliitika

Ants Noot on Eesti Põllumajandusministeeriumi kantsler. Ta juhib Põllumajandusministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisala valitsus- ja riigiasutuste tegevust 1999. aastast.
  


Ott Otsmann
Teema: Puidusektor – Eesti kestliku majandusmudeli lahutamatu osa

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu direktor.

 


 

 


Juha Pirkkamaa
Teema: Ressursiringluse võimalused

Juha Pirkkamaal on keskkonna-, toidu- ja maaeluga seotud prjektide juhtimise kogemusi nii piirkondlikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on viimase 20 aasta jooksul teinud koostööd erinevate biomajanduse, toidu ja keskkonnatehnoloogia valdkondade firmadega.

Envi Grow Park on ökotööstuspark Edela-Soomes, Forssa regioonis. Tegu on väga hea näitega juba toimivast mitmekülgse biomajanduse ja suletud ressursiringlusega süsteemist.

 


Priit Põllumäe
Teema: Jätkusuutlik metsa majandamine

Priit Põllumäe on Eesti Maaülikooli doktorant ja nooremteadur. Tema peamiseks uurimissuunaks on erametsandus, ent huvid ulatuvad laiemalt metsapoliitikasse hõlmates omandiküsimusi, jätkusuutlikuse probleeme ning ökonoomikat.


 

 


Jukka Teräs
Teema: Biomajandus – maaelu arengu juht

Jukka Teräs on spetsialiseerunud regionaalarengule, sealsetele muredele, tehnoloogiasiirdele ja innovatsioonile.

Tema ettekanne arutleb põhjamaade biomajanduse üle maaelu arengu vaatepunktist.

 

 


Aret Vooremäe
Teema: Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Aret Vooremäe on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor. Ta on õpetanud sordiaretust ning uurinud suvinisu kvaliteeti mõjutavaid tegureid ning agrotehnikat. Juhib teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse loomist.

Eesti Maaülikool rajab Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskust. Milline on selle keskuse eesmärk ja millised võimalused luuakse ettevõtetele taimse toorme väärindamisel ning uute toodete arendamisel? Ettekandes käsitletakse taimedes peituvaid kasulikke ühendeid, erinevaid ekstraktsioonitehnoloogiaid ning bioaktiivsete ühendite rakendusvõimalusi tootearendusprotsessis.