Programm

Biomajandus. Põllumajanduse ja metsanduse väärtusahela laiendamine


Aeg: 25. september, 2014
Koht: Eesti Maaülikool, Tartu


Konverentsi peamine fookus on tark ressursikasutus põllumajanduses ja metsanduses. Me uurime, mis on praegune olukord ja potentsiaal neis kahes peamises ja nendega seotud sektorites biomassi tootmise ja kasutamise osas väärtusahela pikendamiseks. Lektorid tutvustavad tulevikutrende, takistusi, häid näiteid võrgustike tekke inspireerimiseks ning uuenduslikke algatusi.


9.30-10.00 – Registreerimine

10.00-10.20 – Tervitussõnad

 • Mait Klaassen, Maaülikooli rektor
 • Valvo Semilarski, Tartu abilinnapea
 • Martin Kikas, Tartu Regioon Energiaagentuuri direktor
 • Berth Sundström,  Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor

10.20-11.45 – Sissejuhatavad ettekanded
Moderaator: Berth Sundström

 • Miks biomajandus? Prof Sirpa Kurppa, MTT Põllumajandussaaduste uuringute keskus, Soome, Euroopa Liidu biomajanduse paneeli liige
 • Biomajanduse majanduslik kasu – Jyri Arponen, SITRA (Soome Innovatsioonifond)
 • Ärilisi võimalusi avav poliitika – Ants Noot, Eesti Põllumajandusministeeriumi kantsler

11.45-12.45 – Lõuna

12.45-14.25 – Biomajandus ja regionaalareng
Moderaator: Tea Nõmmann

 • Biomajandus – maaelu arengu juht – Jukka Teräs, Nordregio vanemteadur (Põhjamaade ruumilise arengu keskus)
 • Ressursiringluse võimalused – Juha Pirkkamaa, ökotööstuspargi Envi Grow Park (Forssa, Soome) keskkonna- ja energiaklastri juht 
 • Puidusektor – Eesti kestliku majandusmudeli lahutamatu osa – Ott Otsmann, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu direktor
 • Jätkusuutlik metsa majandamine – Priit Põllumäe, Eesti Maaülikooli spetsialist

14.25-14.50 – Kohvipaus

14.50-16.30 – Põllumajandus ja toidu tootmine
Moderaator: Tea Nõmmann

 • Põllumajanduslikud tootmisahelad ja võimalused – Prof Anne Luik, Eesti Maaülikool
 • Toidujäätmed: nuhtlus või arenguvõimalus? – Prof Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool
 • Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus – Aret Vooremäe, Eesti Maaülikool
 • Toit versus energia: konkurents maa ressursile – Prof Sirpa Kurppa, MTT Põllumajandussaaduste uuringute keskus, Soome, Euroopa Liidu biomajanduse paneeli liige

16:30-17:00 – Paneeldiskussioon
Moderaator: Tea Nõmmann

 • „Kuidas pöörata konkurents koostööks biomassi kasutamisel erinevates valdkondades?”

17:00-17:15 – Kokkuvõte

17:15-18:00 – Suupisted ja vein